Sơn Nippon Bilac Metal Red Oxide Primer

Tài liệu kỹ thuật

Thông tin sản phẩm -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BILAC METAL RED OXIDE PRIMER có gốc Alkyd, là loại sơn lót kinh tế, rất thành công trong việc chống ăn mòn cho bề mặt kim loại chứa sắt ở điều kiện ăn mòn nhẹ.

Đặc điểm:

- Là loại sơn lót kinh tế
- Không độc hại
- Dễ sử dụng, độ che phủ cao

Tính năng nổi bật:

           

Hệ thống sơn đề nghị

Sơn trên bề mặt: Kim loại chứa sắt

Loại

Tên sản phẩm

Số lớp

Bột trét
Skimcoat Nội Thất
2-3 lớp
Sơn lót
Bilac Metal Red Oxide Primer
1-2 lớp
Sơn phủ
Sơn Nippon Bilac Aluminium/ Sơn Nippon Bilac
1-2 lớp

Dữ liệu thi công

  Dụng cụ
Cọ quét, con lăn, súng phun có khí hoặc không có khí
  Pha loãng
Cọ quét & Con lăn: Tối đa 10%
Phun có khí: Tối đa 25%
Phun không có khí: Tối đa 5%
Dung môi pha loãng: Nippon Bilac Thinner
  Thời gian khô
Khô bề mặt: Khoảng 1 giờ
Khô để xử lý: 16 giờ
  Thời gian chuyển tiếp
Tối thiểu 16 giờ
  Độ dày màng sơn yêu cầu
40 microns đối với màng sơn khô
82 microns đối với màng sơn ướt
  Hoàn thiện
Bóng mờ
Màu: nâu đỏ
  Đóng gói
0.8 Lít & 3 Lít