Nippon EP4 Clear Sealer

Tài liệu kỹ thuật

Thông tin sản phẩm -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NIPPON EP4 CLEAR SEALER là loại sơn dầu gốc Polyamide-Expoxy, hai thành phần, màng sơn có độ bóng cao, được sử dụng cho các loại bề mặt như bê tông, tường trát vữa, tường gạch, và hầu hết các loại bề mặt trong xây dựng. NIPPON EP4 CLEAR SEALER được đề nghị dùng trong môi trường khô ráo.

Đặc điểm:

- Độ mài mòn: Chịu mài mòn và va đập tốt

- Độ bám dính: Độ bám dính rất tốt trên các bề mặt đã được chuẩn bị kỹ

- Độ xuyên thấm vào bề mặt rất tuyệt vời

- Nhiệt độ: Trong điều kiện khô ráo, có thể chịu được nhiệt độ 100oC

Hệ thống sơn đề nghị

Tường trát vữa và Bê tông; Sàn nhà mới

Loại

Tên sản phẩm

Số lớp

Bột trét
Skimcoat Nội Thất
2-3 lớp
Sơn lót
NIPPON EP4 CLEAR SEALER
1 lớp
Sơn phủ
Nippon EA4 (EP4); EA9; PU
1-2 lớp

Dữ liệu thi công

  Dụng cụ
Cọ quét, con lăn, súng phun có khí hoặc không có khí.
  Pha loãng
Cọ quét & Con lăn: Tối đa 40%
Phun có khí: Tối đa 40%
Phun không có khí: Tối đa 10%
Dung môi pha loãng: Nippon SA 65 Thinner
  Thời gian khô
Khô bề mặt: 1 - 2 giờ
Khô để xử lý: 16 giờ
Khô hoàn toàn: 6 - 7 ngày
  Thời gian chuyển tiếp
Tối thiểu 16 giờ
  Độ dày màng sơn yêu cầu
20 microns đối với màng sơn khô
38 microns đối với màng sơn ướt
  Hoàn thiện
Trong suốt
Rất bóng
  Đóng gói
5 L(4L Chất cơ sở & 1L Chất đóng rắn)
20 L(16L Chất cơ sở & 4L Chất đóng rắn)