Sơn Nippon Bilac Undercoat White

Tài liệu kỹ thuật

Thông tin sản phẩm -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BILAC UNDERCOAT WHITE là loại sơn giữa, gốc Alkyd với độ che phủ và hàm lượng rắn cao, có thể che phủ hiệu quả cho các bề mặt và tăng cường độ dày cho cả hệ thống sơn. BILAC UNDERCOAT WHITE được sử dụng rộng rãi cho gỗ và kim loại.

Đặc điểm:

- Khô nhanh
- Độ che phủ cao
- Tạo liên kết tốt giữa các lớp sơn
- Kinh tế và dễ sử dụng

Tính năng nổi bật:

     

Hệ thống sơn đề nghị

Gỗ; Kim loại chứa sắt; Kim loại không chưa sắt

Loại

Tên sản phẩm

Số lớp

Bột trét
-----
-----
Sơn lót
- Kim loại chứa sắt: Tilac Red Oxide Primer/ Tilac Grey Primer/ Nippon 1100 Fast Drying Primer - Kim
1 lớp
Sơn phủ
Sơn phủ dân dụng Nippon
1-2 lớp

Dữ liệu thi công

  Dụng cụ
Cọ quét, con lăn hoặc súng phun không có khí
  Pha loãng
Cọ quét & Con lăn: Tối đa 10%
Phun có khí: Tối đa 25%
Phun không có khí: Tối đa 5%
Dung môi pha loãng: Nippon Bilac Thinner
  Thời gian khô
Khô bề mặt: 30 phút
Khô để xử lý: 6 giờ
  Thời gian chuyển tiếp
Tối thiểu 8 giờ
  Độ dày màng sơn yêu cầu
40 microns đối với màng sơn khô
70 microns đối với màng sơn ướt
  Hoàn thiện
Mờ
Màu trắng
  Đóng gói
0.8 Lít & 3 Lít