Sơn Nippon Road Line

Tài liệu kỹ thuật

Thông tin sản phẩm -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nippon Paint ROAD LINE PAINT là loại sơn dầu gốc thermoplastic acrylic. Màng sơn có độ bền cao, nhanh khô, chịu thời tiết tốt và chịu được tải nặng, phù hợp cho sơn vạch đường và sàn nhà

Nippon Paint ROAD LINE PAINT là loại sơn dầu gốc thermoplastic acrylic. Màng sơn có độ bền cao, nhanh khô, chịu thời tiết tốt và chịu được tải nặng, phù hợp cho sơn vạch đường và sàn nhà

Đặc điểm:

Đặc Điểm:
Rất dễ nhận thấy
Cứng và có khả năng chịu mài mòn
Rất nhanh khô
Có khả năng chịu được thời tiết

Dữ liệu thi công

  Dụng cụ
Cọ quét, con lăn, sung phun có khí hoặc không có khí
  Pha loãng
Cọ quét & con lăn: Tối đa 10%
Phun có khí: 20%
Phun không có khí: tối đa 5%
  Thời gian khô
Thời Gian Khô ở 25oC Đến 30oC
  Thời gian chuyển tiếp
Tối thiểu 1 giờ
  Độ dày màng sơn yêu cầu
Độ Dày Đề Nghị Cho Mỗi Lớp Sơn:
35 microns đối với màng sơn khô
84 microns đối với màng sơn ướt
Độ Phủ Lý Thuyết Cho Độ Dày Màng Sơn Đề Nghị: 12,0 m2/l (với độ dày màng sơn khô là 35 microns)
  Hoàn thiện
Mờ
  Đóng gói
5 lít