Ventosa - Dự án với diện tích sơn nội thất lên đến 104.061m2