Nhà máy thuỷ điện Sông Bung

Công trình Nhà máy thủy điện Sông Bung 6 nằm trên địa phận 2 huyện miền núi Quảng Nam: Đông Giang và Tây Giang với công suất lắp máy 29MW, gồm 2 tổ máy, loại tua bin kiểu Bulb, điện lượng trung bình năm 120,52 triệu kWh. Tổng kinh phí xây dựng 674 tỷ đồng, Nhà máy thủy điện Sông Bung 6 là dự án thủy điện bậc thang cuối cùng của dòng Sông Bung thuộc hệ thống thủy điện trên sông Vu Gia – Thu Bồn. Công trình hoàn thành dự kiến mỗi năm đóng góp khoảng 121 triệu kWh/năm cho điện lưới quốc gia.


*Dự án do Nippon Paint cung cấp sơn.